Resume over Egernsund Frivillige Brandværn  skrevet af Wilh. Christensen
Egernsund Frivillige Brandværns historie
Historiske opgaver   
Gruppebillede august 1940
Gamle brandbiler
Udrykninger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Egernsund Frivillige Brandværns historie

Egernsund Frivillige Brandværn blev stiftet 1 maj 1880.
Brandværnet blev stiftet p.g.a de mange teglværker her ved Egernsund. De var meget udsatte for brand. Brandværnet har været aktiv siden, med brandslukning som hovedopgave.
Da brandværnet blev oprettet i 1880, havde man ikke de hjælpemidler til rådighed, som vi har idag. Før, da brandværnet skulle rykke ud, var det en lokal vognmand, der først skulle have læsset af, før han kunne læsse slanger, stiger og spændt påhængssprøjten på. 
Sådan kørte Egernsund Frivillige Brandværn indtil 1960. Da fik man en Triangel årgang 1939, der havde kørt som stigevogn i Esbjerg, den skulle dog først ombygges, før den kunne bruges. 
Bilen kørte indtil 1971 og endte sine dage som "legeredskab" i Egernsund Børnehave.
I 1971 fik brandværnet en ny VW, som blev forsynet med en 500 liter vandtank og indrettet til slangeudlægning. 
Nogle år senere anskaffedes en brugt VW, som blev brugt til mandskab og materiel.
Den blev i 1977 udskiftet med en Landrover, som blev brugt til slangeudlægning, påhængssprøjte og afmærkningsmateriel. 
I 1980 blev der anskaffet nyt røgdykkerudstyr, lysgenerator og en motorpumpe
til VW'en  
Folkevognen blev udskiftet med en Mercedes årgang 1976. Den blev købt i Holland til en
pris af 118.320 kr.

Billede af huset på Sundgade, hvor 
"brandmelder" Hermann Lorenzen boede.
Når der var brand, cyklede han rundt i byen og tudede i hornet, for at kalde på de frivillige brandmænd. 
Billedet er fra ca. 1928
Til højre for døren er der et skilt hvor der står "BRANDALARM". 
Sådanne brandalarmer var placeret flere steder i byen

TopHistoriske opgaver

  Branden på "potfabrikken" ca. 1955
Det er brandmænd fra Egernsund Frivillige Brandværn
der kravler rundt på taget for at slukke branden
Den 20 februar 1960 kl. 02:15 opdagede nu afdøde vagtmester TH. Postborg, at det brændte om bord på motorskibet "Carla Ras". Værnet blev alarmeret og indsatte 18 mand under ledelse af kaptajn Verner Christiansen. Branden om bord var så kraftig, at der blev tilkaldt hjælp fra Haderslev.
Billedet viser skibet under slukningen inden det sank.


  Den 20 maj 1974 kl. 6:00 blev Egernsund Frivillige Brandværn alarmeret til en brand på teglværket "Grøndland". Det viste sig hurtigt at man stop overfor den største brand nogen sinde. Hele styrken på 20 mand, under ledelse af kaptajn Arthur Laukamp blev sammen med alt matriel sat ind, og ved ni tiden, var branden nogenlunde under kontrol. Dog var opgaven så stor og vanskelig, at det tog 18 timer inden branden var slukket, og m,an kunne vend hjem.
 

 top