Egernsund Frivillige Brandværn har brug for din støtte

Bliv passiv medlem.   

Støt brandværnet, de hjælper dig når du er i nød !

kontakt Brandværnet på
mhcb@c.dk  ( kasserer )
Tlf:  24 87 80 35

Konto: Broager Sparekasse
Reg:  9797
Konto:  8844403195