Hvilke opgaver løser Egernsund Frivillige Brandværn
  • Slukning af brande
  • Forureningsbekæmpelse
  • Udrykning til færdselsuheld
  • Udpumpning af kældre ved kraftig regn og tøbrud
  • Deltage i det kulturelle liv
         

Brandvæsenets primære opgave er brandslukning og udrykning til færdselsuheld.
Udrykningen foregår fra Damvej i Egernsund.
Brandvæsenet råder i dag over en tanksprøjte med 2000 liter vand, 
en tankvogn med 6000 liter vand, 6 stk røgdykkerapparater.
Materiel til forureningsbekæmpelse er placeret i Broager

En udrykning foregår således, at brandinspektør eller stedfortræder modtager en melding
fra alarmcentralen (ALARM 112), hvorefter han vurderer situationen, og afgør hvilke 
brandværn der skal kaldes ud. Loven siger at der max må gå 5 min. til første udrykning
er fra stationen, og max 15 min til brandvæsenet er på brandstedet.
Når branden er slukket, udtages der evt et hold til brandvagt og efterslukning.
De øvrige brandmænd sendes hjem for at klargøre materiel og køretøjer til næste udrykning.
En af de andre opgaver er forureningsbekæmpelse, hvor Egernsund ikke har den store 
indsats, men kan dog tilkaldes til assistance for Broager brandværn
Ved større forureningsuheld tilkaldes beredskabskorpset fra Haderslev.
I forbindelse med færdselsuheld rykker brandvæsenet ud for at sikre, at der ikke udbryder
brand, samt yder den førstehjælp som brandvæsenet har mulighed for.
Brandvæsenet er i de fleste tilfælde på ulykkesstedet før ambulancen.
Derudover står brandvæsenet for rengøring af vejbanen for olie og lignende.