Kommandoen    
                            

Brandkaptajn   Johnny Asmussen

Vicekaptajn   Michael Asmussen

   

Brandmester   Maria Holst

Brandmester   Ove Skovgaard Thaisen

Brandmester   Rene Moisen

Brandmester   Esben Ludvigsen

   

Brandmester  Claus Busk Jørgensen

Kasserer Christian Mærsk Brodersen