Melding: Udrykning til Skodsbøl Deponi
Alarm: 112
Situation: Brand i større affaldsoplag i det fri, kraftig røgudvikling på genbrugspladsen.
Hjemkomst: 16:30