Udrykninger 2012

 
 Statistik  Jan.  Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Ialt
 112 alarm         1     1   1     3
 ABA alarm     1 1 1         2   1 6
 Indsatslederudkald 1 1   1                 3
 Assistance       1                 1
 Udkald Ialt 1 1 1 3 2     1   3   1 13
 

Dato Kl. Mødt Foto Melding / Rapport

24 dec. - 2012 22.25 18   Melding: Brand aba, Søholm Yachtservice Nybølnorvej 16
Situation: Fejlalarm, Ingen indsats.

8 dec-2012 20.24     Melding: Bygningsbrand/gård, søndertoft 53 6300. Halmfyr brænder..
Situation: Egernsund brandværn holdt julefrokost den aften og i den anledning passer Broager frivillige brandværn baren og brandvagten
så Boager kører 1 minut efter alarmen.
2 røgdykkerhold indsat. Der var en røgudvikling..
Andre værn tilstede var, Gråsten, Holbøl, Broager, Ullerup, Pionerne.

29/10-2012 06:22 15
 
Melding: Bygningsbrand, gård med dyrehold, Møllevænget, Skodsbøl.
Situation: 2 røgdykkerhold indsat. Hjemkomst 08:15

18/10-2012 8.56 10  
Melding: Aba-alarm Super brugsen Broager.
Situation:
Fejl-alarm. Ingen indsats. Hjemkomst 9.20

05/10 2012 23:52 14   Melding: Aba-alarm Søholm yachtservice, Nybølnorvej 16, 6310 Broager.
Situation:
Fejlalarm, Ingen indsats. Hjemkomst kl. 00.30

9/8 2012 13.34 13
Melding: 112 Alarm, FUH - Fastklemte, Brovej ved Rendbjerg
Situation: Mindre færdselsuheld. To biler var kørt sammen i krydset og vi blev sat til at regulere trafikken. Da der var mistanke om nakke/rygskader ved den ene chauffør blev Gråsten Frivillige Brandværn tilkaldt med deres frigørelsesudstyr, det viste sig heldigvis ikke at blive nødvendigt at frigøre chaufføren, ved hjælp af klippeværktøj. Efter kort tid ankom MEKS med deres skiltevogn og kunne afspærre ulykkesstedet, så vi kunne returnere til stationen . Hjemkomst 14:10

8/5 2012 13.15 12  
Melding: 112 Alarm Bygningsbrand - Udhus/Fritliggende, Skovparken i Egernsund
Situation: Under reperation af en scooter i et mindre værksted, var der udbrudt brand i denne, beboeren havde fået den slukket da vi ankom, han have dog fået en del røg og blev kørt på sygehuset, til observation for røgforgiftning. Vores opgave bestod i, at kontrollere at alt var slukket, dette blev gjort ved hjælp af et termisk kamera, samt at få opsamlet noget benzin og olie der lå på gulvet i værkstedet. Hjemkomst 14.20

24/4 2012 11.14 8  
Melding: ABA Søholm Yacht Service A/S, Nybølnor.
Situation: Fejlalarm! Ingen indsats. Hjemkomst 11.35.

21/4 2012 09.29

 

14  
Melding: Indsatslederudkald, Assistance Kørsel 1, Egernsundbroen.
Situation: Mindre forurening/spild. En bil der havde holdt for broen, havde tabt dieselolie i den ene kørebane over en strækning på ca. 500m. Vi startede med at skylle vejen med skumvæske for at opløse olien og derefter blev der strøet kattegrus på, da alt var opsamlet og broen atter kunne passeres uden fare, returnerede vi. Hjemkomst: 10.50

5/4 2012 01.50 10  
Melding: ABA Cathrinesminde Teglværksmuseum, Broagerland
Situation: Fejlalarm! Ingen indsats. Hjemkomst 02.35

3/4 2012 16.11 12
Melding: Tankvognsassistance Kørsel 1, Krusåvej ved Rinkenæs
Situation: Brand i ca. 20 bigballer. Vores tankbil incl. 3 mand kørte assistance til Rinkenæs og Gråsten Frivillige Brandværn, der udførte selve slukningsarbejdet. Hjemkomst kl. 21.10.

11/3 2012 12.46 18
 

 
Melding: ABA Søholm Yacht Service A/S, Nybølnor.
Situation: Under noget motorarbejde, går der ild i en Motorbåd, i en vinteropbevaringshal. Da vi ankommer til stedet, er der kraftig brand og røgudvikling, der bliver meget hurtigt kaldt assistance fra naboværnene og straks sat 2 røgdykkerhold fra Egernsund ind til slukning, efter kort tid er branden under kontrol. Da båden er blevet slukket, fyldes den med skum. Efterfølgende bliver alt undersøgt med termisk kamera og da alt er sikret, ventileret og afspærret, returnerede vi til stationen . Hjemkomst 14:40.

13/02 2012 02.57 14
 


Melding: Indsatslederudkald, Assistance Kørsel 1, Trekanten i Gråsten.
Situation: Assistance til større brand i tidl. kontorbygning. Der stod meterhøje flammer fra taget, da vi ankom og hele overetagen var overtændt, vi blev, i samarbejde med Gråsten Frivillige Brandværn + Tankvognen fra Broager, sat i gang med udvendig slukning. Da det meste af ilden var blevet dæmpet ned, udvendigt fra, blev der indsat 4 røgdykkerhold fra Egernsund, til den indvendige slukning. Bygningen udbrændte stort set, heldigvis står bygningen ubenyttet, så der var på intet tidspunkt fare for mennesker, dyr eller andet. Hjemkomst: 09.30

11/1 2012 14.28 10  
Melding: Container - Mindre brand, Vandtårnsvej ??2860 Søborg??
Situation: Testalarmering!
6/1 2012 11.45 12  
Melding: Indsatslederudkald Kørsel 1, Spar Es v/Campingplads på Broagerland
Situation: På grund af den høje vandstand var et mindre vandløb, gået over sine bredder og var ved at oversvømme et sommerhus samt campingpladsen. Så vi fik i samarbejde med Broager Frivillige Brandværn, Sønderborg Brand og Redning og Pioneertjenesten, sat nogle pumper i vandløbet, trukket slanger ud til havet og fyldt en masse sandsække som herefter blev udlagt på de kritiske steder. Efter ca. 2½ times indsats, kunne vi returnere til stationen. Hjemkomst: 13.55