Udrykninger 2007                           


Dato Kl. Mødt Foto Melding / Rapport

mandag 31-12 20:47 13  
Melding: Brand i skib på land.
Situation: ild i container  der stod bag maskinfabrikken. slukket med 1 ht. rør.
Vogn 1og 2 kørte fra stationen indenfor 2 minutter.vogn 3 efter 3 minutter. ialt mødt 13  mand

fredag 21-12-07 14:09 11  
Melding : Skorstensbrand  Fyrtårnsvej Egernsund
Situation: Ild i skorsten .Blev dæmpet ned og udbrændte under kontrol.

fredag 14-12-07 14.26 13  
Melding :   Skorstensbrand  . Skovgade  Egernsund.
Situation :Kraftig skorstensbrand .der blev dæmpet ned. Skorstenen udbrændte derefter  under kontrol.
               vogn 1 kørte efter 3min med 7 mand. vogn 2 og 3 kørte efter 4min med 3+3  mand

mandag 08-10-07 19:31 13  
Udkald til Vesterdalens plejehjem.
situation : Da Broager friv. Brandværn var indsat ved  branden på Dybbøl skole ,overtog egernsund friv.brandværn denne alarmering og vogn 1 afgik med 7 mand og 6 mand blev på stationen på stand by. der var tale om en føler og vi returnerede efter ankomst.til Broager

mandag 08-10-07 14:43 6  
assistance  til branden på Dybbøl skole.
situation : 2 mand kørte tankvognsassistance . og 4 mand holdt sig som Backup . Blev frigivet ca.kl. 18.00 

mandag 02-07-07 18:55 14
Melding : Assistance til industribrand   Danfoss Gråsten
Vogn 1 + 8 mand afgår KL 18.58  Vogn 2 + 3 mand afgår  KL 18.59 .Vogn 3 + 3 mand afgår  kl.19 .00  fra stationen
Situation: Vel tilrettelagt storøvelse ,hvor vi fik indsat  6 røgdykkere og fik trænet samarbejdet med Gråsten Friv .Brandværn som i øvrigt gik fremragende fint. Dog bør skadesteds radioerne tilpasses  hinanden. Der blev afsluttet med Grillpølser og lidt væske ,som Danfoss Drives havde arrangeret:. Det var en fin måde at få snakket  med vore "nye" kammerater på. Der skal fra Egernsund Friv Brandværn lyde en stor tak til Danfoss Drives og  Gråsten Friv. Brandværn. 

onsdag 27-06-07 09:01 11  
 Skorstensbrand .
 Situation : Skorstensbrand på Skovgade ,Slukket ved ankomst.
 Vogn 1 +6 mand afgået fra stationen 09.05 Yderligere  vogn 2 + 2 mand  kl. 09.06.

torsdag 07-06-07 18:28 10  
Brud på gasledning Havnevej 110.
Situation :Kantine/ personale bygningen på   Lervarefabrikken  er under nedrivning .
Derved kappes  gasledningen udenfor  huset.
Gasrøret blev lukket med en klemme,og vi afventede ank. af DONG. som så lukkede helt for Røret.
Vi  var på stationen igen kl. 19.30
der var mødt  10 mand.

torsdag 31-05-07 00:33 12   Assistance til  storbrand  Den gamle søfartsskole /amu center. Nordvesthavnsvej   Sønderborg
Da vi kom til Dybbøl / Ragebøl  kunne vi se et stort flammeskær  i retning mod alssund.  Vi måtte afvente  passage på den smalle havnevej  .Vores opgave blev så,sammen med de 6 andre tankbiler, at  fremskaffe slukningsvandvand, og for resten at holde friske kræfter klar til indsats. 
Vi blev frigivet kl.02.30, og returnerede  til stationen . Vi var så udrykningsklar igen  kl. 03.00
Der var  12 mand mødt og yderligere 4 stod standby .til denne udrykning.
Det er iøvrigt 1. gang i nyere tid at  Egernsund  Brandværn er blevet kaldt til brand i Sønderborg.

fredag 16-04-07 00:28 17 Industribrand Slagteriet Blans
Da vi ankom til Blans  var der ikke meget at se ,men da vore røgdykkere blev sat ind i den modsatte ende af  bygningerne .kunne de konstatere at der var fyldt med tæt sort røg  i hele bygningen. Derved blev vi klar over at det var en meget alvorlig  brand vi var kommet ud til. Der gik da heller ikke lang tid før branden brød igennem  over et meget stort område.
Der blev tilkaldt assistance omkringliggende Brandværn og senere støtte fra special køretøjer fra Flyvestation Skydstrup. De næste timer blev der brugt voldsomme vandmængder. og endnu mere trykluft til vore røgdykkere. Der fik brug for al. den erfaring og træning de har. Vi returnerede til  stationen  kl 18.00 hvor der så skulle rengøres og klargøres igen . Så vi var godt  brugt da dagen var slut.

søndag 01-04-07 16:16 15 Gårdbrand Mølmark
4 længet gård overtændt ,
en voldsom brand der krævede  en meget stor vandforsyning.
Da branden var under kontrol  blev det næste døgns brandvagt  delt mellem  Skelde, Egernsund og Broager  brandværn.
Egernsund  returnerede til Stationen kl. 21.00  
Derefter var   der  så 5 mand på vagt igen  fra kl. 24.00 til 04.00.

lørdag 24-03-07 15:19 13 Brand i transformer Skovgade
isolator eksploderet på 60/10 Kv station, Skovgade

mandag 19-03-07 13:22 9 Brand i sommerhus
ild i tagkonstruktion

         
         

tilbage