Carsten Hansen har bestået sin eksamen
Carsten bestod med topkarakterer
og kan nu sammen med 7 andre i Sønderborg kommune
kalde sig uddannet brandmand.