15 mand med kørekort til brandbil.

 

På initiativ af Frank Eskildsen fra Egernsund Frivillige Brandværn blev der i april startet et kursus i kørekort til lastbil. Kurset foregik i samarbejde med kørelærer Carsten Klindt Tinglev, og det foregik om aftenen og i weekenderne på Egernsund Skole og på landevejene omkring Egernsund. Det første hold på 15 mand har netop afsluttet kurset og alle bestod, så nu må de overtage rattet i de store brandbiler, og det betyder uden tvivl hurtigere udrykning, specielt i dagtimerne.

Der deltog frivillige brandmænd fra Egernsund, Gråsten, Rinkenæs, V-Sottrup, Ullerup, Havnbjerg, Egen, Oksbøl og Sønderborg.

Nyt hold starter 4. okt. kl. 17. Yderligere oplysninger og tilmelding til Frank Eskildsen på telefon 22 70 27 30.

 

Foto Leif Møller Jensen

Fra venstre: Per Vestergaard, Finn Sørensen, Lars Lorenzen, Frank Eskildsen, Bo Sommer Frederiksen og kørelærer Carsten Klindt.
Resten af holdet var ikke tilstede ved fotograferingen.